Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

LATVIEŠU VALODAS KURSI - TREŠAIS LĪMENIS

Kurss eksāmena sagatavošanai uz augstāko C pakāpi.

Adrese:                                 

Nodarbību grafiks:

Uzsākšanas datums:

 Laiks:            

Kursa ilgums:  

Pamatcena, EUR/mēn.:

Cena par kursu:    

Atlaide:

Blaumaņa iela 5a 

(C1 līmenis)

O/C 30.07.2024 19:00-20:30 64 ak.st. 90.00 360.00

Atbalsts mācībām un NVA

K/d/d

14.06.2024

9:30-12:30

120 ak.st.

496.70

Online apmācības P/T 17.07.2024 18:30-20:00 64 ak.st. 90.00 360.00 15%

Blaumaņa iela 5a 

(C2 līmenis)

K/d/d

2024

09:30-12:30
13:00-16:00

120 ak.st.

496.70

Cenas norādītas ar iekļautu PVN.

Šis kurss paredzēts studentiem, kuri jau ir mācījušies latviešu valodu. Apmācību procesā studenti daudz dziļāk apgūs latviešu valodu – kā gramatiku, tā arī saziņas iemaņas.

Pēc latviešu valodas Trešā līmeņa kursu pabeigšanas kursanti varēs:

  • brīvi saprast un adekvāti interpretēt tekstus, kas attiecas uz sociālie – kultūras un oficiāli – lietišķajām saziņas sfērām, kā arī spēs brīvi lasīt latviešu mākslas literatūru. Turklāt paredzams, ka sociālajos – kultūras tekstos būs iekļauts pietiekami augsts zināmās informācijas līmenis. Ar oficiāli – lietišķajiem rakstiem saprot normatīvi – tiesiskos aktus un oficiālos paziņojumus;
  • rakstīt problēmu konspektu, referātu, formālu/neformālu vēstuli, paziņojumu, pamatojoties uz dzirdēto un izlasīto, demonstrējot spēju analizēt un izvērtēt piedāvāto informāciju, spēt uzrakstīt savu problēmu rakstura tekstu (raksts, eseja, vēstule);
  • saprast audio tekstu kā vienotu veselumu, saprast detaļas, demonstrēt spēju novērtēt dzirdēto (radio un televīzijas pārraides, kinofilmu fragmenti, publisko uzstāšanās runu ieraksti un tml.);
  • brīvi uzturēt dialogu, izmantojot dažādus valodas līdzekļus dažādu valodas saziņas mērķu un taktiku realizēšanai; uzstāties par dialoga – sarunas iniciatoru, kurā tiek atrisināta konflikta situācija saziņas procesā;
  • izveidot monologu – pārspriedumu par morāli – ētiskajām tēmām; brīvas sarunas situācijā aizstāvēt un argumentēt savu viedokli;
  • viegli demonstrēt valodas sistēmas zināšanas, kas izpaužas valodas vienību un struktūru attieksmju lietošanā, kas nepieciešamas atsevišķu izteikumu, kā arī izteikumu, kas ir oriģinālo tekstu vai to fragmentu sastāvdaļas, izprašanai un noformēšanai.