Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

ANGĻU VALODAS KURSI - INTERMEDIATE

B1 - Intermediate (ar priekszināšanām): 

Adrese:                               

Nodarbību grafiks:

Uzsākšanas datums:

 Laiks:            

Kursa ilgums:  

Pamatcena, EUR/mēn.:

Cena par kursu:    

Atlaide:

Blaumaņa iela 5a

P/T 19.06.2024 19:00-20:30 64 ak.st. 89.00 356.00
O/C 27.06.2024 19:00-20:30 64 ak.st. 89.00 356.00

Atbalsts mācībām un NVA

K/d/d

14.06.2024

09:00-12:00
13:00-16:00

100 ak.st.

-

389.98

Online apmācības P/T 10.07.2024 18:30-20:00 64 ak.st. 89.00 356.00 15%

Cenas norādītas ar iekļautu PVN.

Šis kurss paredzēts studentiem, kuri jau ir mācījušies angļu valodu un ir sasnieguši Pre-Intermediate līmeni. Mācību procesā studenti daudz dziļāk apgūs angļu valodu, kā gramatiku, tā arī saziņas iemaņas.

Pēc angļu valodas kursa Intermediate līmeņa pabeigšanas studenti varēs:

 • Sarunāties par sporta, transporta un ceļojumu tēmu
 • Aprakstīt cilvēku ārieni un raksturu
 • Angļu valodā runāt par izglītību, darbu, mājām
 • Brīvi sazināties ar pārdevējiem veikalos
 • Organizēt sanāksmes un lietišķās tikšanās
 • Apspriest kino, ziņas un kultūru
 • Angļu valodā vadīt pārrunas par dzīvokļa īri
 • Sastādīt CV, rakstīt oficiālas un neformālas vēstules.

Gramatikas materiāls:

 • Present simple and continuous action and non-action verbs
 • Past tenses: simple, continuous, perfect
 • Future forms: going to, present continuous, will/shall
 • Present perfect and past simple
 • Present perfect continuous
 • Strong adjectives
 • Comparatives and superlatives
 • Must, have to, should (obligation)
 • Must, may, might, can’t (deduction)
 • look or look like
 • Can, could, be able to (ability and possibility) –ed/-ing adjectives
 • First conditional and future time clauses + when, until, etc.
 • Second conditional
 • Usually and used to
 • Quantifiers
 • Articles: a/an, the, no article
 • Reported speech: statements, questions, and commands
 • Passive: be + past participle
 • Relative clauses: defining  and non-defining
 • Third conditional
 • Question tags, indirect questions
 • Phrasal verbs.