POLYGLOT mācību centrs veica lietišķās angļu valodas apmācības kursu, kas veiksmīgi tika pielāgots mūsu darbības specifikai, kā arī uzņēmuma darbinieku zināšanu līmenim. Uzskatām, ka mācību centra sniegtie pakalpojumi atrodas augstā profesionālā līmenī, un tā darbinieki ir ne tikai zinoši, pieredzējuši, bet arī radoši un laipni un pretimnākoši.