Sadarbības periodā Izglītības iestāde veica nodarbināto personu apmācību sekojošās neformālās izglītības programmās – angļu valoda, vācu valoda un franču valoda. Apmācāmo personu mutiskas atsauksmes par kursiem ir pozitīvas: apmācības ir labi un kvalitatīvi organizētas.