Raiņa bulvāris 25, Rīga|t. 27744440
A.Deglava 66, Rīga|t. 27273636

APPLY FOR COURSES

Our coordinator will contact you to find the best offer for you.

TURKU VALODAS KURSI - PAMATLĪMENIS

Kursu beidzēji iegūst dažādu valodas struktūru un piecu gramatikas laiku zināšanas, kuras izmanto praksē. Bez tam sākotnējā posmā mūsu centra pieredzējuši pasniedzēji sniedz studentiem iespēju apgūt rakstiskās valodas iemaņas ar darbības vārdu formu izmantošanu. Ar vārdnīcas palīdzību viņi varēs lasīt pēc apjoma nelielus adaptētus tekstus. Kursos sistemātiski tiek noslīpētas dialoga sarunas iemaņas.