Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

TURKU VALODAS KURSI

Turku valodas kursi POLYGLOT valodu skolā dod iespēju ikvienam uzsākt valodas apgūšanu, attīstīt ikdienas saziņas prasmes un uzlabot valodu. Mūsu programma ir veidota uz līdzsvarotu pamatprasmju – runāšanas, klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas – attīstību. Mēs mācām moderno turku valodu, kura tiek izmantota ikdienas saziņā. Nodarbībās tiek veidotas reālās dzīves situācijas un klausītājiem tiek dota iespēja izmantot savu personīgo pieredzi aktuālo tēmu apspriešanā.

Grupas (5 – 8 cilvēki) tiek veidotas pēc divām valodas pārvaldīšanas pakāpēm un vēlamajiem apmācības virzieniem:

Nodarbību saraksts un ilgums:

Jūs varat izvēlēties nodarbību laiku (no rīta, pusdienlaikā, vakarā) un intensitāti atkarībā no Jūsu darba grafika noslogotības.Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā pa 2 akad. stundām vai 3 reizes nedēļā pa 2 akad. stundām.Nodarbību kavēšanas gadījumā Jums ir iespēja saņemt individuālās konsultācijas pie mūsu centra metodiķiem Jums izdevīgā laikā. Elastīgais nodarbību grafiks ļaus Jums efektīvi strādāt, plānot brīvo laiku un padarīt nepārtrauktu valodas apgūšanas procesu.

Apmācību efektivitāte un kvalitātes kontrole:

Mēs īstenojam nopietnu izglītības procesa kvalitātes kontroli divos virzienos: apmācības dinamikas un pasniegšanas profesionālisma novērtējums (veicot studentu anketēšanu kursu vidusdaļā un nobeigumā un anketēšanu par metodiķa un psihologa darbu).

Apmācību efektivitātes novērtēšanai tiek izmantota trīs līmeņu testēšanas sistēma: tests sākuma līmeņa noteikšanai, starptests kursu vidusdaļā un fināla tests kursu nobeigum.

Rakstīšana, lasīšana, klausīšanās un sarunvalodas attīstība – visiem šiem valodas darbības veidiem turku valodas kursos mūsu centrā tiek veltīta maksimāla uzmanība. Kursu programma bāzējas uz komunikatīvās metodikas, kas ļauj studentiem pietiekami ātri pārvarēt „valodas barjeru”, kā arī ar minimālu vārdu krājumu uzturēt sarunu turku valodā.

Jūsu veiksme – ir mūsu veiksme! Tas ir mūsu galvenais noteikums!