Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440
A.Deglava 66, Rīga|t. 27273636

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

SPĀŅU VALODAS KURSI- TREŠAIS LĪMENIS

Šis kurss paredzēts studentiem, kuri jau ir mācījušies spāņu valodu. Apmācību procesā studenti daudz dziļāk apgūs spāņu valodu – kā gramatiku, tā arī saziņas iemaņas.

Pēc spāņu valodas Trešā līmeņa kursu pabeigšanas kursanti varēs:

  • brīvi saprast un adekvāti interpretēt tekstus,
  • lasīt krievu mākslas literatūru. Turklāt paredzams, ka sociālajos – kultūras tekstos būs iekļauts pietiekami augsts zināmās informācijas līmenis. Ar oficiāli – lietišķajiem rakstiem saprot normatīvi – tiesiskos aktus un oficiālos paziņojumus;
  • rakstīt problēmu konspektu, referātu, formālu/neformālu vēstuli, paziņojumu, pamatojoties uz dzirdēto un izlasīto, demonstrējot spēju analizēt un izvērtēt piedāvāto informāciju, spēt uzrakstīt savu problēmu rakstura tekstu (raksts, eseja, vēstule);
  • rīvi uzturēt dialogu, izmantojot dažādus valodas līdzekļus dažādu valodas saziņas mērķu un taktiku realizēšanai;
  • uzstāties par dialoga – sarunas iniciatoru, kurā tiek atrisināta konflikta situācija saziņas procesā; izveidot monologu – pārspriedumu par morāli – ētiskajām tēmām;
  • brīvas sarunas situācijā aizstāvēt un argumentēt savu viedokli;
  • viegli demonstrēt valodas sistēmas zināšanas, kas izpaužas valodas vienību un struktūru attieksmju lietošanā, kas nepieciešamas atsevišķu izteikumu, kā arī izteikumu, kas ir oriģinālo tekstu vai to fragmentu sastāvdaļas, izprašanai un noformēšanai.