Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440
A.Deglava 66, Rīga|t. 27273636

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

KRIEVU VALODAS KURSI - TREŠAIS LĪMENIS C1

Šis kurss paredzēts studentiem, kuri jau agrāk ir mācījušies krievu valodu un sasnieguši otro līmeni.

Pēc krievu valodas Trešā līmeņa kursa pabeigšanas klausītāji varēs:

 • Saprast un adekvāti interpretēt oriģinālos jebkuras tematikas tekstus: abstraktus – filozofijas, profesionāli orientētus, publicistiskus un mākslas tekstus;
 • Rakstīt savus tekstus, kas atspoguļo personīgos priekšstatus par valodas priekšmetu, un ietekmējoša rakstura tekstus;
 • Maksimāli pilnīgi saprast radio un televīzijas pārraižu, kinofilmu, televīzijas izrāžu, radio lugu, publisko uzstāšanās runu pierakstu un tml. fragmentu saturu, adekvāti uztverot runātāja valodas sociālās – kultūras un emocionālās īpatnības, interpretējot zināmus izteikumus un slēptās domas;
 • Prast sasniegt jebkādus komunikācijas mērķus monologa un dialoga saziņas sagatavotā un nesagatavotā situācijā, tai skaitā arī publiskajā, demonstrējot prasmi realizēt valodas uzvedības taktiku, kas ir raksturīga komunikācijas organizatoram, kurš cenšas iedarboties uz klausītāju;
 • Paust valodas sistēmas zināšanas, demonstrējot valodas vienību un struktūru attieksmju lietošanas sapratni un iemaņas, kas nepieciešamas atsevišķu izteikumu, kā arī izteikumu, kas ir oriģinālo tekstu vai to fragmentu sastāvdaļas, izprašanai un noformēšanai, ņemot vērā to stilistiski izcelto lietošanu.

Gramatikas materiāls:

 • Prepozīciju – locījumu sistēma
 • Darbības vārda pamatformas
 • Sintakses bāzes konstrukcijas
 • Darbības vārda veida – laika sistēma
 • Kustības darbības vārdi
 • Vienkāršu un saliktu teikumu struktūras pamatelementi
 • Darbības vārdu priedēkļi un darbs ar tiem
 • Darbības vārdu veida – laika, telpas, iemeslu – seku, nosacījuma, nolūka un piekāpšanās formas
 • Stabilie izteicieni
 • Vārdu lietošanas grūtie gadījumi
 • Krievu valodas funkcionālie stili
 • Vienkārša un salikta teikuma sintakse
 • Vārdu, kas ir tuvi pēc nozīmes, bet dažādi lietošanas ziņā, izmantošana
 • Frazeoloģismi
 • Stilistika