Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

KRIEVU VALODAS KURSI - OTRAIS LĪMENIS B2

Šis kurss paredzēts studentiem, kuri jau agrāk ir mācījušies krievu valodu. Apmācību procesā studenti daudz dziļāk apgūs krievu valodu – kā gramatiku, tā arī saziņas iemaņas.

Pēc krievu valodas Otrā līmeņa kursa pabeigšanas klausītāji varēs:

 • Brīvi saprast un adekvāti interpretēt tekstus, kas attiecas uz sociālām – kultūras un oficiāli – lietišķajām saziņas sfērām, kā arī spēs brīvi lasīt krievu mākslas literatūru. Turklāt paredzams, ka sociālajos – kultūras tekstos būs iekļauts pietiekami augsts zināmās informācijas līmenis. Ar oficiāli – lietišķajiem rakstiem saprot normatīvi – tiesiskos aktus un oficiālos paziņojumus;
 • Rakstīt problēmu konspektu, referātu, formālu/neformālu vēstuli, paziņojumu, pamatojoties uz dzirdēto un izlasīto, demonstrējot spēju analizēt un izvērtēt piedāvāto informāciju, spēt uzrakstīt savu problēmu rakstura tekstu (raksts, eseja, vēstule);
 • Saprast audio tekstu kā vienotu veselumu, saprast detaļas, demonstrēt spēju novērtēt dzirdēto (radio un televīzijas pārraides, kinofilmu fragmenti, publisko uzstāšanās runu ieraksti un tml.) un novērtēt runātāja attieksmi pret runas priekšmetu;
 • Brīvi uzturēt dialogu, izmantojot dažādus valodas līdzekļus dažādu valodas saziņas mērķu un taktiku realizēšanai; uzstāties par dialoga – sarunas iniciatoru, kurā tiek atrisināta konflikta situācija saziņas procesā; izveidot monologu – pārspriedumu par morāli – ētiskajām tēmām; brīvas sarunas situācijā aizstāvēt un argumentēt savu viedokli;
 • Viegli demonstrēt valodas sistēmas zināšanas, kas izpaužas valodas vienību un struktūru attieksmju lietošanā, kas nepieciešamas atsevišķu izteikumu, kā arī izteikumu, kas ir oriģinālo tekstu vai to fragmentu sastāvdaļas, izprašanai un noformēšanai.

Gramatikas materiāls:

 • Prepozīciju – locījumu sistēma
 • Darbības vārda pamatformas
 • Sintakses bāzes konstrukcijas
 • Darbības vārda veida – laika sistēma
 • Kustības darbības vārdi
 • Vienkāršu un saliktu teikumu struktūras pamatelementi
 • Darbības vārdu priedēkļi un darbs ar tiem
 • Darbības vārdu veida – laika, telpas, iemeslu – seku, nosacījuma, nolūka  un piekāpšanās formas
 • Stabilie izteicieni
 • Vārdu lietošanas grūtie gadījumi
 • Krievu valodas funkcionālie stili