Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440
A.Deglava 66, Rīga|t. 27273636

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

FRANČU VALODAS KURSI

Francūzis Julien ar pieredzi un savu izstrādātu metodiku iemācis Jūs mūsu mācību centrā!

Franču valodas kursi POLYGLOT valodu skolā dod iespēju ikvienam uzsākt valodas apgūšanu, attīstīt ikdienas saziņas prasmes un uzlabot valodu. Mūsu programma ir veidota uz līdzsvarotu pamat prasmju – runāšanas, klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas – attīstību. Mēs mācām moderno franču valodu, kura tiek izmantota ikdienas saziņā. Nodarbībās tiek veidotas reālās dzīves situācijas un klausītājiem tiek dota iespēja izmantot savu personīgo pieredzi aktuālo tēmu apspriešanā.

Grupas (5 – 8 cilvēki) tiek veidotas pēc četrām valodas pārvaldīšanas pakāpēm un vēlamajiem apmācības virzieniem:
Līmenis A1/ Niveau A1 Débutant

Līmenis A1/ Niveau A2 élémentaire avancé

Līmenis B1/ Niveau B1 Intermédiaire

Līmenis B2/ Niveau B2 Intermédiaire avancé

Nodarbību saraksts un ilgums:

Jūs varat izvēlēties nodarbību laiku (no rīta, pusdienlaikā, vakarā) un intensitāti atkarībā no Jūsu darba grafika noslogotības. Nodarbības notiek 2 reizes nedēļā pa 2 akad. stundām vai 3 reizes nedēļā pa 2 akad. stundām. Nodarbību kavēšanas gadījumā Jums ir iespēja saņemt individuālās konsultācijas pie mūsu centra metodiķiem Jums izdevīgā laikā. Elastīgais nodarbību grafiks ļaus Jums efektīvi strādāt, plānot brīvo laiku un padarīt nepārtrauktu valodas apgūšanas procesu.

Apmācību efektivitāte un kvalitātes kontrole:

Mēs īstenojam nopietnu izglītības procesa kvalitātes kontroli divos virzienos: apmācības dinamikas un pasniegšanas profesionālisma novērtējums (veicot studentu anketēšanu kursu vidusdaļā un nobeigumā un anketēšanu par metodiķa un psihologa darbu).

Jūsu veiksme – ir mūsu veiksme! Tas ir mūsu galvenais noteikums!