Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440
A.Deglava 66, Rīga|t. 24332277

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

ANGĻU VALODAS KURSI - ADVANCED

Šis kurss paredzēts pieaugušiem studentiem, kuri jau agrāk ir mācījušies angļu valodu un ir sasnieguši Upper-Intermediate līmeni. Angļu valodas  Advanced līmeņa kursa ilgums ir 120 akadēmiskās stundas.

Pēc kursa pabeigšanas studenti iemācīsies:

 • Izmantot dažādas tekstu lasīšanas pieejas (lasīšana pa diagonāli, pieprasītās informācijas meklēšana, padziļinātā lasīšana un tml.)
 • Noteikt nezināmo vārdu nozīmi kontekstā
 • Atšķirt tekstu stilus
 • Angļu valodā rakstīt rakstus, oficiālas un neoficiālas vēstules, instrukcijas, tekstus bukletiem, filmu un grāmatu recenzijas
 • Pieprasīt informāciju, kā arī klausīties un atbildēt uz jautājumiem, brīvi pielāgoties sarunas apstākļiem
 • Aktīvi piedalīties diskusijās un debatēs par dažādām tēmām
 • Pārliecinoši sarunāties pa tālruni
 • Izmantot angļu valodas sakāmvārdus un frazeoloģismus
 • Lietot intonāciju daudz precīzākai jēgas nodošanai
 • Izmantot valodā dažādas struktūras teikumus.

Gramatikas materiāls:

 • Vārdu kārtība saliktā teikumā
 • Izteicieni there could be/would be/should be
 • Nosacījuma teikumi
 • Izceltās konstrukcijas
 • Nulles artikuls
 • Īpašības vārdu konotatīvā un emocionālā nozīme
 • Īpašības vārdu kārtība teikumā
 • Inversija
 • Future/Future in the Past
 • Vairāknozīmju priedēkļi
 • Atgriezeniskie vietniekvārdi
 • Punktuācija.