Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440

Latviešu valodas tests (B-C)

1.Senatnē upes ... galvenie tirdzniecības ceļi.

2. Tās vienoja ... tautas.

3. Tās vadīja tālos ceļojumos ….

4. Pilsētas lielo …….. krastos izveidojās par nozīmīgiem tirdzniecības centriem.

5. Viena no ... Latvijas tirdzniecības pilsētām ir bijusi Rīga Daugavas krastā.

6. ... izrakumi Vecrīgā devuši daudz atradumu.

7. ... atrasti arī no senās Krievzemes atvesti priekšmeti.

8. Tās ir pilsētnieču rotas - gan stikla,…..bronzas aproces.

9. No Indijas okeāna piekrastes ….krelles - cauri gliemežvāki.

10. Nelielā bronzas karotīte …..no somu - karēļu zemēm.

11. Bronzas aproces ... tagadējā Sanktpēterburgas apgabalā dzīvojošo votu un ižoru sieviešu rotas.

12. Bronzas gredzenus …. vjatiču sievietes Piemaskavā.

13. ... senlietas atrodamas tikai kādā noteiktā teritorijā.

14. Stikla aproces bijušas cieņā……senkrievu pilsētās.

15. Daugavas tirdzniecības ceļam bija …….nozīme sveštautu priekšmetu izplatībā Latvijā.

16. Jau 12. gs. pie Rīgas upītes ietekas Daugavā……..tradicionāla tirgus vieta.

17.Tur vasarā ... krievu tirgotāji un vietējie iedzīvotāji.

18. Rīdzinieki ... par galvenajiem Austrumu un Rietumu starpniekiem.

19. Viņi centās koncentrēt ….pilsētā visu Krievijas, Lietuvas un Ziemeļeiropas, Rietumeiropas zemju tirdzniecību.

20. Pa Daugavu uz rietumiem ar plostiem un laivām ……vasku, medu, zvērādas, kokus, darvu.

21. Vēlāk veda arī kaņepājus, labību, iesalu un ……

22. Austrumu virzienā plūda vilnas vadmala, smalki linu audumi un …..

23. Veda arī dzelzi, svinu, sudrabu un dažādas .... .

24. Visbiežāk ... krievu tirgoņi no Polockas, Pleskavas un Smoļenskas.

25. Bijuši arī tirdzniecības sakari ar Vitebsku un ..... .


Lūdzu, aizpildiet reCAPTCHA

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.