Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440
A.Deglava 66, Rīga|t. 27273636

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

PRAKTISKAIS MĀRKETINGS

Mārketings - ir mērķtiecīga darbība tirgū, kurā ietilpst patērētāju vēlmju apzināšana, koncentrējot tās konkrētas preces vai pakalpojuma virzienā, un virzot šo preci vai pakalpojumu tirgū tā pircējiem. Mārketings ietver reklāmu, izplatīšanu un pārdošanu.  

Kursa mērķis ir iepazīstināt apmācāmos ar mārketinga būtību un nepieciešamību uzņēmumā, kā arī radīt izpratni par mārketinga izmantošanas un pielietošanas specifiku. Apmācību laikā tiek iegūtas praktiskās iemaņas mārketinga plāna izstrādē.

1.      Mārketings, tā nozīme uzņēmumā

2.      Mārketinga vides analīze

3.      Mārketinga plānošanas nozīme un plānošanas metodes

4.      Tirgus analīze: potenciāla un perspektīvu izvērtēšana

5.      Klientu analīze un raksturojums

6.      Konkurentu analīze

7.      Pircēju rīcības vispārējais modelis

8.      Konkurentu novērtēšana un darbība konkurences apstākļos

9.      Produkts. Produktu raksturojošie rādītāji

10.  Mārketinga instrumenti “4P” – prece, vieta, cena un virzīšana tirgū

11.  Mārketinga darbības koncepcijas

12.  Mārketinga veidi

13.  Reklāmas veidošana un efektivitātes noteikšana

14.  Mārketinga komunikāciju sistēmas

15.  E-mārketings

16.  Radošais mārketings. Darbs ar idejām

17.  Rādītāju sistēmas izveide, mārketinga efektivitātes kontrole.

18.  Lietišķo attiecību psiholoģija

19.  Stresa menedžments

20.  Pārdošanas darba plānošana. Pārdošanas metodes 

21.  Mārketinga pakalpojumu loģistikas būtība

22.  Mārketinga plāna izstrāde

Pasniedz pieredzējuša pasniedzēja Dace Kļava.