Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440
A.Deglava 66, Rīga|t. 27273636

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

Organizācijām

Kursi un semināri organizācijām:

- komandas veidošana (īstermiņa un ilgtermiņa gadījumā) - 8h;
- efektīva komunikācija (komunicēt prot visi, tikai jautājums - "cik efektīvi"?; "pārpratumu iemesli"; neitralitātes trenēšana; starppaaudžu komunikācija darba vietā; starpkultūru komunikācija darba vietā u.c.) - 8h;
- darbinieku darba snieguma novērtēšana un atgriezeniskās saites sniegšana - 8h;
- konfliktsituāciju efektīva risināšana ("kā konfliktu pārvērst risināmā problēmā") - 4h;
- lietišķā etiķete un komunikācija - 4h;
- stresa vadība un psiholoģiskā noturība - 4h;
- klientu apkalpošana - 8h.

Nodarbības tiek organizētas gan latviešu, gan arī krievu valodā.

Lektore: Iluta Krūmiņa
iluta krumina.jpg
Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā (specializācija- organizāciju psiholoģija).