Blaumaņa iela 5a, Rīga|t. 27744440
A.Deglava 66, Rīga|t. 27273636

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

Grāmatvedības uzskaites pamati

Grāmatvedības uzskaites pamati.

Kursa programma:

 • Saimnieciskie līdzekļi, to klasifikācija (bilances aktīvs) - Bilance, Grāmatvedības kontu plāns, Divkāršā ieraksta princips, Bilances vienādojums apgrozījuma pārskats, Praktisks piemērs, VID tematiskā pārbaude, Firmas uzskaites metodika
 • Saimnieciskie procesi - Krājumu uzskaite, Saimnieciskās darbības ieņēmumu uzskaite, Saimnieciskās darbības izdevumu uzskaite, Īre, Reprezentācijas un nepersonificētās izmaksas, Pašu un īrēto pamatlīdzekļu remontu izdevumu uzskaite, Reklāmas izdevumi, Ziedojumi
 • Naudas līdzekļu uzskaite - Kases operācijas, Bankas operācijas, Avansieri, Komandējuma izdevumi, Skaidras naudas darījumi
 • Valūtas operācijas
 • Attaisnojuma dokumenti
 • Tirdzniecības uzskaite - Vairumtirdzniecība, Mazumtirdzniecība, Darbs ar kases aparātu
 • Dabas resursu nodoklis
 • Darba algas uzskaite - Darba attiecību noformēšana, Darba algas aprēķināšana, Ienākuma nodoklis, Valsts sociālās apdrošināšanas nodoklis, Atvaļinājuma aprēķināšana, Par neizmantotā atvaļinājuma kompensācijas aprēķināšanu, Darba nespējas lapas aprēķināšana, Svētku dienu apmaksa, Darba algas atskaišu sagatavošana
 • Pamatlīdzekļu uzskaite - Iegāde, Nolietojums, Norakstīšana, Pārdošana, Līzings
 • Nemateriālo ieguldījumu uzskaite
 • Pievienotās vērtības nodoklis - PVN aprēķināšana, Praktiskās situācijas PVN maksātājām un nemaksātājām, PVN atskaites
 • Praktiskie piemēri gada pārskata sastādīšanai
 • Bilance
 • Peļņas un zaudējumu aprēķins
 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa deklarācija
 • Uzņēmuma ienākuma nodokļa avansa maksājuma aprēķins
 • Pašu kapitāla izmaiņas
 • Naudas plūsma
 • Individuālo komersantu un pašnodarbināto personu grāmatvedības uzskaites īpatnības
 • Mikrouzņēmumu nodokļa uzskaites kārtība un deklarācija.

Apmācība ar grāmatvedības programmu Zalktis
Kursa laikā daudz praktisko darbu
Situaciju analīze, reāli piemēri

Kursu pasniedz: Maira Bebere - Interesanti, saistoši un atraktīvi palīdzēs apgūt vissarežģītākos grāmatvedības jautājumus.
Lekcijas vada, ņemot piemērus no praktiskās pieredzes darbā ar klientiem.

 • Izglītība: bakalaura grāds Finanšu vadībā
 • Pedagoģiskā pieredze: pieredzējusi Eiropas Savienības fondu projektu rakstītāja un projektu grāmatvede.
  Galvenā grāmatvede uzņēmumā. Daudzu gadu garumā pasniedz dažādus seminārus un kursus grāmatvedības jomā.
    Maira Bebere.jpg

 

Komplektējam grupu:

Adrese: 

Nodarbību grafiks:

Uzsākšanas datums:

Laiks:

Kursa ilgums:

Pamatcena, EUR:

Cena ar atlaidi:

 Blaumaņa iela 5a

 Pirmdienās/ Trešdienās

 17.09.2018.

18:00-21:00

 80. ak.st.

232.32

 -

Cena norādīta ar iekļautu PVN.