Tālr. Nr. (+371) 67350349
Mob. Ļubova (+371) 27744440
Mob. Juta (+371) 27744545
E-pasts: skola@polyglot.lv
Adrese: Raiņa bulvāris 25, 2.stāvs
Skype: polyglot.skola

Piektdiena, 19 Decembris, 2014

08:27


Centralizēto eksāmenu rezultāti parāda samērā viduvējus rezultātus

Valsts izglītības satura centrs (VISC) apkopojis rezultātus par skolēnu sniegumu šā gada centralizēto eksāmenu rezultātos, kas liecina, ka lielākajā daļā eksāmenu dominē C un D līmenis.

VISC pārstāve Baiba Bērziņa aģentūru BNS informēja, ka šogad pirmo reizi skolēni kārtoja centralizētos eksāmenus, kas veidoti atbilstoši jauno standartu prasībām, bet matemātiku, fiziku, ķīmiju un bioloģiju vidusskolā jau trīs gadus apgūst pēc jaunajiem mācību priekšmetu standartiem. Līdz ar to galvenās izmaiņas bijušas – eksāmenos skolēniem jāparāda prasmes lietot zināšanas standarta, kā arī nestandarta situācijās, kas norādot uz zināšanu dziļumu un noturīgumu. Eksāmena rezultāti rāda, ka šīs prasmes lietot zināšanas nestandarta situācijās varētu būt augstākas.

Valsts valodas eksāmenā 12.klasēm visbiežāk iegūts C līmenis, ko ieguvuši 1402 skolēni jeb 31,19% šo eksāmenu kārtojušo skolēnu. A līmeni ieguvuši 139 jeb 3,09%, B līmeni – 845 jeb 18,80%, D līmeni – 1183 jeb 26,32%, E līmeni – 786 jeb 17,49%, bet viszemāko – F līmeni – 140 jeb 3,11% skolēnu.

Centralizētajā eksāmenā matemātikā, kas obligāti bija jākārto visiem vidusskolas beidzējiem, visvairāk – 26,81% jeb 6387 – skolēni ieguvuši D līmeni. A līmeni ieguvuši 808 jeb 3,09% skolu beidzēju, B līmeni –12,73% jeb 3033, C līmeni –5354 jeb 22,48%, E līmeni –23,09% jeb 5501, bet F –11,50% jeb 2739 skolēni.


Angļu valodas eksāmena rezultātos dominē C un D līmeņi. A līmeni ieguvuši 898 jeb 4,05%, B līmeni –3972 jeb 17,91%, C līmeni – 6220 jeb 28,05%, D līmeni – 6129 jeb 27,64%, E līmeni –3744 jeb 16,89%, bet F līmeni –1210 jeb 5,46% skolēnu.


Vācu valodas eksāmenā A līmeni ieguvuši 49 jeb 10,99%, B līmeni –101 jeb 22,65%, C līmeni –127 jeb 28,48%, D līmeni –105 jeb 23,54%, E līmeni –44 jeb 9,87% un F līmeni –20 jeb 4,48% skolēnu.


Franču valodas eksāmenā A līmeni ieguvuši 13 jeb 12,15% eksāmenu kārtojušo skolēnu, B līmeni – 53 jeb 49,53%, C līmeni – 37 jeb 34,58%, bet D līmeni – četri jeb 3,74% skolēnu.


Vēstures eksāmenu A līmenī nokārtojuši 249 jeb 3,49%, B līmenī – 1221 jeb 14,73%, C līmenī – 2220 jeb 26,79%, D līmenī – 2418 jeb 29,17%, E līmenī –1729 jeb 20,86%, bet F līmenī – 411 jeb 4,96% skolēnu.


Eksāmenu krievu valodā kā svešvalodā ar A līmeni nokārtojuši 744 jeb 22,26%, B līmenī – 1437 jeb 43%, C līmenī – 784 jeb 23,46%, D līmenī – 290 jeb 8,68%, E līmenī – 82 jeb 2,45%, bet F līmenī – 5 jeb 0,15% skolēnu.

Pārbaudījumā latviešu valodā un literatūrā 951 jeb 4,89% skolēnu parādījuši zināšanas A līmenī, B līmenī – 4121 jeb 21,17%, C līmenī – 4668 jeb 23,98%, D līmenī – 4734 skolēni jeb 24,32%, E līmenī – 4248 jeb 21,82%, bet F līmenī – 744 jeb 3,82% skolēnu.

Eksāmenu bioloģijā A līmenī nokārtojuši 71 jeb 4,07%, B līmenī – 240 jeb 13,75%, C līmenī – 618 jeb 35,42%, D līmenī – 567 jeb 32,49%, E līmenī – 195 jeb 11,17%, bet F līmenī – 54 jeb 3,09% skolēnu.

Pārbaudījumu fizikā A līmenī nokārtojuši 87 jeb 4,09%, B līmenī – 293 jeb 13,78%, C līmenī – 631 jeb 29,67%, D līmenī – 667 jeb 31,36%, E līmenī – 362 jeb 17,02%, bet F līmenī – 87 jeb 4,09% skolēnu.


Savukārt eksāmenu ķīmijā A līmenī nokārtojuši 33 jeb 3,68% skolēnu, B līmenī – 105 jeb 11,72%, C līmenī – 326 jeb 36,38%, D līmenī – 316 jeb 35,27%, E līmenī – 93 jeb 10,38%, bet F līmenī – 23 jeb 2,57% skolēnu.

Šajā mācību gadā centralizētos eksāmenus par vispārējās vidējās izglītības iegūšanu kārtoja 30 640 skolēnu. 12.jūlijā VISC izsniedza vispārējās vidējās izglītības sertifikātus 30 638 skolēniem visā Latvijā. Skolēni, kuri vēlējās iesniegt dokumentus ārvalstu augstskolās, varēja pieprasīt un saņemt izziņu par to, vai attiecīgie eksāmeni ir sekmīgi nokārtoti. Potenciālie studētāji ārvalstu augstskolās ir pieprasījuši aptuveni 50 izziņu par nokārtotiem centralizētajiem eksāmeniem, kas ir par 15% mazāk nekā pagājušajā gadā.

Pēdējos gados mainījies dabaszinātņu (fizika, ķīmija un bioloģija) mācību kabinetu aprīkojums – par Eiropas līdzekļiem kabineti aprīkoti ar mūsdienīgām laboratorijas darbu ierīcēm un portatīvajiem datoriem. Skolēniem līdzi uz eksāmenu bija jāņem divi skolā mācību procesā izstrādāti laboratorijas darbi. Eksāmena darbu vērtētāji atzīst, ka visās vispārizglītojošajās skolās ierīces tiek lietotas skolēnu pētniecisko prasmju attīstīšanai, par ko liecina šo darbu augstais vērtējums eksāmenam, pauž VISC.