Raiņa bulvāris 25, Rīga|t. 27744440
A.Deglava 66, Rīga|t. 27273636

PIETEIKTIES KURSIEM

Pēc pieteikuma saņemšanas mūsu koordinatori ar Jums sazināsies un visu noprecizēs.

Nodarbināto personu profesionālās kompetences

ES fondu logotipu ansamblis - ESF - krasains.jpg

SIA POLYGLOT piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Projekta īstenotājs

 

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar:

 

Projekta mērķis

 

Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

 

 

Projekta īstenošanas laiks

 

2017. gada 1. janvāris – 2022. gada 31. decembris

 

Projekta finansējuma avots

 

Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansējums un Valsts budžeta līdzfinansējums

Nodarbinātajiem projektā pieejamie izglītošanās veidi

 

  •   profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides un neformālās izglītības programmu apguve

 

Izglītības iestādes aktivitātes projektā

 

  •   neformālās izglītības programmu īstenošana

 

Projekta mērķa  grupa

strādājošie:

  •   vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam
  •   ar nepabeigtu izglītību vai pabeigtu izglītību (t.sk. pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību)

priekšrocības uzņemšanā sociālā riska grupu nodarbinātajiem:

o   pakalpojumu un tirdzniecības darbinieki,

o   kvalificēti strādnieki un amatnieki,

o   iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri,

o   vienkāršajās profesijās strādājošie.

  •   vecumā no 50 gadiem, kas saņēmuši rekomendāciju mācībām NVA projektā "Atbalsts ilgākam darba mūžam",
  •   bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu.

 

Mācību izmaksas

 

  •   mācību izmaksas 90% apmērā sedz ES fondi un valsts, 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs
  •   nodarbinātajiem ar maznodrošinātās vai trūcīgas personas statusu mācības ir bez maksas

 

Pieejamais atbalsts

 

 

 

Kontaktinformācija izglītības iestādē

 

  Ļubova Čekstere, skola@polyglot.lv, t.67350349, 27744440

Sīkāka informācija

 

www.macibaspieaugusajiem.lv

 

Projekta īstenošanas pamats

 

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura īstenošanu regulē  15.07.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr. 474 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” īstenošanas noteikumi”

 

Pieteikšanās no 15.augusta līdz 17.septembrim!!!

Datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel vidē iesācējiem, 80ak.st.

Programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt pamatzināšanas un pamatprasmes par attiecīgo tēmu
(dalībniekam nav vajadzīgas priekšzināšanas).                                                                                                                               
Mācību saturs:
1. Microsoft Excel loga uzbūve
2. Darbgrāmata un darblapa
3. Šūnu adresācijas veidi
4. Datu aprēķini, izmantojot funkcijas
5. Tabulu veidošana un datu formatēšana
6. Datu aprēķinu veikšana ar vienkāršu formulu palīdzību
7. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
8. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
9. Formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un kļūdu labošanai
10. Datu importēšana un eksportēšana
11. Datu analīzes veikšana un statistika
12. Rakurstabulas
13. Diagrammas
14. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem


Datu analīze un pārskatu sagatavošana Excel vidē lietpratējiem, 66ak.st.

Programmas apguves rezultātā paredzēts iegūt padziļinātas zināšanas un prasmes  par attiecīgo tēmu (dalībniekam ir vajadzīgas priekšzināšanas).
Mācību saturs:
1. Datu kārtošana, noteiktu datu atlasīšana, izmantojot datu filtru
2. Starprezultātu un rezultātu iegūšana, veicot datu aprēķinus
3. Formulu auditēšana, datu tabulas aprēķinu apskatīšanai un kļūdu labošanai
4. Datu importēšana un eksportēšana
5. Datu analīzes veikšana un statistika
6. Rakurstabulu izmantošana
7. Diagrammas (veidi, kombinētas diagrammas)
8. Datu tabulas sasaiste ar citiem datiem

Kampanas_vizualis_majaslapai.jpg